در راستای ارتقاء سلامت بانکداری اینترنتی، مشکل اساسی امنیت فضای تبادل اطلاعات بوده به صورتیکه در هر لحظه حجم زیادی از رخدادهای امنیتی در این فضا در حال وقوع می باشد. با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات داده و ایجاد مراکز پاسخگویی به رخدادهای امنیت کامپیوتر الزامی به نظر می رسد.

از طرفی زیرساخت­های فناوری کشور نیاز به وارسی و به کارگیری مکانیزم­ های امنیتی دارد و از طرف دیگر ساختاری برای هماهنگ شدن سازمان ها و گروه های امنیتی مختلف در زمان بروز رخدادهای نیاز است. یکی از قدم­های کارا برای رفع این نیازها تشکیل و تقویت گروه­ های واکنش رخداد و تسلط آن­ها بر مدیریت رخدادهای است.

2- طرح مسأله

هرگاه فن آوری نوینی پدید می آید ایجاد روش های سوء استفاده از آن نیز به سرعت پدیدار می شود. در این راستا تیم CERT وظیفه حفظ اطلاعات و کاهش رخدادهای امنیتی و جلوگیری از بروز تبعات بعدی را به عهده دارد. از جمله وظایف این گروه می توان به موارد ی از قبیل : بر طرف نمودن حفره های امنیتی در سیستمها–شناسایی و جلوگیری از رخدادهای سر زده–تدارک دیدن تصمیمات سازنده – طراحی و تدوین استانداردهای مناسب برای مقابله با تهدیدات امنیتی–تهیه و تدوین جزوات و مقالات برای پشتیبانی فعالیتها و طراحی طیف گسترده از تحقیقات در زمینه تکنولوژی امنیت و توسعه انتقال اطلاعات را بر شمرد.

3- ساختار پایان نامه

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 

پایان نامه

 

همانطور که در شکل1نشان داده شده است این تحقیق از پنج فصل تشکیل یافته است. در فصل اول ، تعاریف و کلیات و طرح مساله مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم شامل مفاهیم پایه و انواع مدل های گروه پاسخگویی به رخدادهای امنیتی رایانه ای می باشد و به دنبال آن در فصل سوم کارهای پیشین انجام گرفته در زمینه فعالیت تیمهای پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته و فصل چهارم شامل طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی می باشد و در فصل پنجم به خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهاد کارهای آتی پرداخته شده است.

خلاصه فصل:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...