:

نوسانات شدید قیمت در بازار سرمایه از دیر باز مساله ای بوده که سبب زیان عده ای از عاملین بازار شده است .این نوسانات عموماَ فضای نا مطلوبی در بازار ایجاد می کند که تا مدت ها با عث کاهش اطمینان خریداران شده و می تواند علتی برای انتقال بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد باشد .همواره تصور می شود ، نوسانات شدید قیمت سهام منتهی به حباب می شود . در حالی که شناسایی حباب های قیمتی و تمایز ان از نوسانات شدید قیمتی ، مو ضوع مهمی است که سال ها مورد توجه متخصصان مالی و اقتصادی قرار داشته است . در این پژوهش برآن شدیم که وجود حباب در بازار بورس اوراق بهادار تهران رادر خلال سالهای 1380تا 1390 مورد بررسی قرار دهیم.مدل نظری این پژوهش مدل حبابهای ذاتی است که اولین بار توسط فروت و آبستفیلد(1992) ارائه شد.که در واقع برجسته ترین مدل آزمون وجود حبابهای عقلایی است.با تخمین معادلات این مدل توسط آمارهای سری زمانی شرکتهای سهامی در بورس اوراق بهادار تهران وجود حباب در این بازار در طول دوره مذکور تایید شد و همینطور با آزمون فرضیه دوم علت حباب مبنی بر حملات سوداگرانه به منظور بهره بردن از سود رشد قیمتها در آینده،مورد تایید واقع شد.که این البته نشان از این دارد نگاه سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران عموما دوره های زمانی کوتاه مدت را در بر می گیرد و سهام یک شرکت به خاطر سود تقسیمی انتظاری این شرکت خریداری نمی گردد.وبیشتر به دنبال نوسانگیری های کوتاه مدت و استفاده از تغییرات قیمت سهم در کوتاه مدت می باشند..این فرهنگ و نوع نگاه به بازار سرمایه کشورباعث می شود که این بازار در معرض تلاطمهای ناشی از ورود و خروج سرمایه گذاران قرار گیرد که نتیجه ناپایداری و نااطمینانی بیشتر سرمایه گذاری در بازار سهام کشور را به همراه دارد.

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

مفهوم حباب از قرن 17 وارد ادبیات اقتصادی شده است .با وجود این موضوع حباب قیمتی[1] تا اواخر قرن بیستم مورد پژوهش علمی قرار نگرفته است . (صالح آبادی ،دلیریان ، 1389)

نوسانات شدید قیمت در بازار سرمایه از دیر باز مساله ای بوده که سبب زیان عده ای از عاملین بازار شده است .این نوسانات عموماَ فضای نا مطلوبی در بازار ایجاد می کند که تا مدت ها با عث کاهش اطمینان خریداران شده و می تواند علتی برای انتقال بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد باشد . از این رو اقتصاد دانان در حوزه مالی بر آن شدند تا با بهره گرفتن از الگو های بنیادی[2] به تحلیل و پیش بینی رفتار قیمت در بازار سرمایه بپر دازند. (صمدی و همکاران 1388).

در کلام اقتصاد ی حباب تعریف گسترده ای دارد و در علم اقتصاد ، هر تعریف عملیاتی از حباب قیمتی دارایی اغلب بصورت انحراف عمده قیمت های دارایی از ارزش بنیادی خود ، بیان میشود. (Levin, Sheen & Zajac, Edward.J,2001)

همواره تصور می شود ، نوسانات شدید قیمت سهام منتهی به حباب می شود . در حالی که شناسایی حباب های قیمتی و تمایز ان از نوسانات شدید قیمتی ، مو ضوع مهمی است که سال ها مورد توجه متخصصان مالی و اقتصادی قرار داشته است . برای تست وجود حباب جایی که فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود حباب دلات بر این دارد که می باشد .

بر پایه بکار گیری فروض اساسی نظریه انتظارات عقلایی مبنی بر تعدیل و بهینه نمودن انتظارات در زمان گذشته و حال،حباب های قیمتی به تر تیب به دو گروه حباب های عقلا یی[4] و حباب های غیر عقلاییو یا مد مالی[5] دسته بندی می شوند.

وقتی شخصی سهام بدون سود را خریداری می کند تا در سال های بعد با قیمت بیشتری به فروش رسانده و سود ببرد ،این نوع تفکر باعث می شود تقاضای آن سهم و در

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 

پایان نامه و مقاله

 نتیجه قیمت آن سهم با لا رود که به چنین حرکتی در قیمت سهام حباب های قیمتی عقلا یی گفته می شود . این نوع حباب به طور مداوم شروع به انبساط کرده و بالاخره زمانی خواهد ترکید و تمام بر نامه ریزی ها و پیش بینی را بهم خواهد زد .(معدلت،1388).

حباب قیمت کالا ممکن است به این دلیل پدید آید که سفته بازان غیر عقلایی ، با افزایش ارزش یک کالا بر این باور باشند که که چون قیمت آن کالا قبلا َرشد داشته،بنابراین افزایش گذشته آن در آینده هم به طور پیوسته ادامه خواهد داشت .که در ادبیات اقتصادی به این پیش بینی ، پیش بینی خود انجام و به حبابی که سفته بازان در این حالت ایجاد می کنند،حباب های غیر عقلایی یا مد مالی گفته می شود.

در حباب های قیمتی غیر عقلایی ،افراد درباره منافع آتی کالا ها و قیمت آنها انتظارات عقلایی ندارند.زمانیکه با حباب های قیمتی غیر عقلایی روبرو هستیم سر مایه گذاری بر اساس اطلاعات ریسک و بازده صورت نگرفته و بازار به وسیله واکنش تصادفی و روانشناسانه هدایت خواهد شد.(معدلت 1388)

می توان قیمت هر دارایی را به دو بخش تقسیم کرد : بخش نخست قیمت اساسی یا ذاتی نامیده می شود،زیرا بر اساس متغیرهای معین اقتصادی ، قابل توضیح و تبیین است . در چار چوب نظری روند افزایش کاذب قیمت تنها یک حباب قیمت است که آن را باید بخش دوم قیمت یک دارایی دانست،نوسان قیمت ها ممکن است ناشی از پیشگویی ها ی خود ارضا کننده مشارکت کنندگان در بازار باشد . امکان وجود حباب قیمت هنگامی است که تغییرات انتظاری قیمت در آینده نقش مهمی در تعیین قیمت ها ی جاری داشته باشد.

سوالی که مطرح می شوداین است که آیا بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای 1380تا 1390 دارای حباب قیمتی بوده است؟

و اینکه اگر جواب مثبت است طبق ادبیات مدل حباب های ذاتی[7] حباب به علت واکنش بیش از حد سرمایه گذاران[8] به تغییرات سود تقسیمی[9]به وجود آمده است؟ ویا به علت انگیزه ی بیش از حد سرمایه گذاران برای به دست آوردن سود تغییرات قیمت سهم[10] پدید آمده است؟

تحقیق حاضر در صدد بررسی درباره تحقیق این امر در بورس اوراق بهادار تهران در خلال دوره ی 80-90 و تشریح علل و راه های پیشگیری از آن است.

2-1- سوال های تحقیق

آیا بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای 1380تا 1390 دچار حباب قیمتی بوده است؟

آیا علت به وجود آمدن حباب های قیمتی به علت واکنش بیش از اندازه سهامداران به تغییرات درسود تقسیمی می باشد و یا رواج سفته بازی و تکیه بیش از حد برای به دست آوردن سود تغییرات قیمت سهم علت آن می باشد؟

3-1- فرضیه های تحقیق

بورس اوراق بهادار تهران در خلال دوره (1) 1380-1390 دچار حباب قیمتی بوده است.

علت حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران در خلال این دوره رواج سفته بازی و تکیه بیش از حد برای به دست آوردن سود تغییرات قیمت سهم[1] می باشد.

[1]-Capital gain

[1]-Bubble Price

[2]-Fundamental Model

[3]-Stock Market

[4] -Rational Bubbles

[5] -Irrational Bubbles or Fads Bubble

[6]-Idle

[7]-Intrinsic Bubbles

[8]-Over Reaction

[9]-Dividend

[10]-Capital Gaining

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...